Mikroprocesorový systém pro řízení, kontrolu a vizualizaci technologie obaloven na výrobu asfaltových směsí

ASKOM a.s. dodává mikroprocesorový systém pro řízení, kontrolu a vizualizaci technologie obaloven na výrobu asfaltových směsí.

Systém se skládá ze dvou základních částí. Z řídícího a vizualizačního software a měřícího a řídícího hardware pro sběr dat a řízení silových výstupů.

Systém je navržen jako distribuovaný, to znamená, že procesy časově kritické, fyzicky vzdálené nebo náročné na kvalitu regulace řídí přímo částečně samostatné jednotky, rozmístěné v technologii obalovny. Tyto jednotky navzájem komunikují a současně jsou spojeny s vizualizačním počítačem, který provádí vizualizaci celé technologie, řízení jednoduchých procesů a komunikaci s obsluhou a vnějším světem.

Zároveň je systém stavebnicový a otevřený, od základní varianty pro řízení míchacího procesu až po řízení celé obalovny. To umožňuje rozšiřování a modifikaci systému dle změn ve vybavení technologie obalovny, a také snadnou aplikaci systému při modernizaci obaloven stávajících.

Vizualizační software pracuje pod operačním systémem Windows 2000, XP a NT. Systém je uživatelsky příjemný, má jednoduché a intuitivní ovládání. Je doplněn obsáhlým systémem nápověd a hlášení, jak v textové, tak ve zvukové formě. Zároveň je velmi variabilní a lze ho operativně upravovat dle potřeb a požadavků zákazníka.

Řízení technologie míchacího procesu

Přehledné grafické zobrazení míchacího procesu umožňuje obsluze jeho pohodlné sledování, včetně zadávání požadovaných množství, editace receptů atd. Kompletní záznam z provozu obalovny se ukládá na pevný disk a slouží jako zdroj dat pro další zpracování. Proces míchání lze kdykoli přerušit a posléze znovu spustit bez nebezpečí ztráty informací o přerušené záměsi. Systém umožňuje také ruční řízení kterékoli části technologie při zachování vzájemné vazby mezi jejími jednotlivými uzly.

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Proč ASKOM?

  • vlastní produkce
  • školení a podpora
  • rychlý servis
  • mezinárodní zastoupení
  • variabilita produktů
  • dlouholeté zkušenosti
Askom

ASKOM - výrobce a dodavatel obaloven asfaltových směsí