Mikroprocesorowy system sterowania, kontroli i wizualizacji technologii wytwórni mas bitumicznych

ASKOM a.s. dostarcza mikroprocesorowy system sterowania, kontroli i wizualizacji technologii wytwórni mas bitumicznych.

System składa się z dwóch podstawowych części. Z oprogramowania do sterowania i wizualizacji oraz hardware do sterowania i zbioru danych oraz sterowania wyjść siłowych.

System jest zaprojektowany jako rozproszony, tzn., że procesy czasowo krytyczne, fizycznie odległe lub wymagające pod względem jakości regulacji są częściowo bezpośrednio sterowane przez samodzielne jednostki sterowania rozmieszczone w technologii wytwórni. Wymienione jednostki wzajemnie komunikują i jednocześnie są połączone z komputerem wizualizacji, który prowadzi wizualizację całej technologii, steruje pojedynczymi procesami i komunikuje z obsługą i otoczeniem zewnętrznym.

Jednocześnie system posiada konstrukcję modułową i jest otwarty, od wariantu podstawowego do sterowania procesu mieszania aż po sterowanie całej wytwórni mas. Takie rozwiązanie umożliwia rozbudowę i modyfikację systemu w zależności od zmian w wyposażeniu technologii wytwórni oraz łatwe wykorzystanie systemu w modernizowanych wytwórniach.

Oprogramowanie wizualizacji pracuje pod systemem operacyjnym Windows. System jest przyjazny dla użytkownika, jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada także bogaty system podpowiedzi i raportowania, tak w formie tekstowej, jak i dźwiękowej. Jest jednocześnie bardzo elastyczny i może być z łatwością dostosowywany do potrzeb i wymagań klienta.

Sterowanie technologii procesu mieszania

Przejrzysta graficzna prezentacja procesu mieszania umożliwia operatorowi jego łatwą  obserwację, włącznie z zadawaniem wymaganych ilości, edytowaniem receptur itd. Pełne raporty z eksploatacji wytwórni mas są zapisywane i przechowywane na dysku twardym i służą jako źródło danych do dalszego przetwarzania. Proces mieszania można przerwać w dowolnym momencie i następnie ponownie uruchomić bez ryzyka utraty informacji o danej partii mieszanki bitumicznej. System umożliwia również ręczne sterowanie każdej części technologii przy zachowaniu wzajemnych interakcji między poszczególnymi węzłami.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Dlaczego ASKOM?

  • produkcja własna
  • szkolenia i pomoc
  • szybki serwis
  • międzynarodowy zasięg
  • elastyczność produktów
  • długoletnie doświadczenia
Askom

ASKOM - producent i dostawca wytwórni mas bitumicznych